Hantera användare i ASP.NET MVC

Det finns ett mycket användbart exempel-projekt på nuget.

Install-Package Microsoft.AspNet.Identity.Samples -Pre

ASP.NET Identity-providern är efterträdaren till den gamla ASP.NET membership-providern. Skapa ett tomt MVC-projekt i Visual Studio, öppna  Package Manager Console och installera exempelprojektet. Med detta kan du se hur Identity fungerar och använda i ditt riktiga projekt.

https://www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNet.Identity.Samples

http://www.asp.net/identity

http://forums.asp.net/t/2059226.aspx?What+is+the+difference+between+identity+provider+and+membership+provider