Att tänka utanför boxen

När Einstein kom på sina teorier så hade han inte tillgång till Google eller Facebook. Han satt ensam i ett rum och löste problemen. Hade han varit lika framgångsrik om han hade haft tillgång till den digitala teknik som finns idag?

Jag bor centralt i en mellanstor stad i Småland. Om jag tittar ut genom mitt köksfönster så är det faktiskt inte stor skillnad på saker och ting som jag ser nu om jag jämför med 20 år tillbaka i tiden (om jag hade bott här då). Bilarna är ungefär de samma. En och annan hybrid- och elbil kan jag få syn på men annars är det liknande fordon, då som nu. Byggnader är samma, någon enstaka är renoverad, ett och annat nybygge kan jag se. Men i det stora hela så är det likadant, nu som då.

Jag tror att vi med den digitala tekniken får oss att tro att vi kan mer, vet mer, utvecklat samhället mer än vad som egentligen är fallet. Vi glömmer kanske bort verkligheten bakom skärmarna. Det är det digitala som vi kan mer om och som har utvecklats de senaste 20 åren, inte det analoga eller det konkreta. Jo – visst har det skett utveckling utanför det digitala också, men inte i proportion till hur duktiga vi känner oss.

För att knäcka de riktigt svåra nötterna behöver man nog tänka utanför boxen. Men för att tänka utanför boxen så måste man först befinna sig i den – som Einstein, när han satt ensam i ett rum. Vi kanske behöver avskärma oss från informationsflödet, sätta på skygglappar och fokusera. Och jag tror ju att det är just detta forskare och vetenskapsmän gör. Men många idéer kanske går förlorade från oss andra p.g.a. det digitala bruset.

Vad vet jag..

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

13 − tolv =